(18+) Talib, który nie umiał obchodzić się z karabinem i powędrował do Allaha [WIDEO]

Ten talib ewidentnie nie miał pojęcia o obchodzeniu się z bronią palną, co przypłacił podróżą w jedną stronę na łono Allaha.

Talibowie (Taliban) to fundamentalistyczne, sunnickie ugrupowanie islamskie, powstałe we wrześniu 1994 r. w Kandaharze w Afganistanie. Pierwsi z nich byli słuchaczami w pakistańskich szkołach koranicznych, a reprezentowali skrajny fundamentalizm islamski. Ich celem było stworzenie państwa islamskiego opartego na twardym prawie szariatu. Przywódcą talibów był szejk Mohammed Omar, brał on wcześniej udział w wojnie sowiecko-afgańskiej. Talibowie charakteryzowali się noszeniem czarnych turbanów (dlatego tak też niekiedy ich określano) i białej odzieży. Stali się poważną siłą polityczną, kontrolując znaczną część kraju (u szczytu potęgi 90 %). Na kontrolowanych przez siebie terenach talibowie wprowadzili surowe prawo, oparte na najbardziej rygorystycznych interpretacjach szariatu.

Wobec amerykańskich zapowiedzi zakończenia interwencji zbrojnej, odradzają się wpływy Talibanu.

REKLAMA/Advertisement