REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

160 osób nie wpuszczono do Polski podczas kilkudniowych kontroli na wewnętrznych granicach UE

497

Ponad 38 tysięcy osób skontrolowanych i 160 niewpuszczonych do Polski – to bilans tymczasowo przywróconej kontroli granicznej, która zakończyła się o północy z soboty na niedzielę. Celem przywróconej kontroli było zapewnienie bezpiecznego przebiegu „Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”.

Konferencja bliskowschodnia odbyła się w minionym tygodniu w Warszawie. Działania, w które zaangażowanych było ok. 1000 funkcjonariuszy Straży Granicznej, prowadzone były od 10 do 16 lutego. Ok. 900 funkcjonariuszy SG realizowało zadania związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na granicy wewnętrznej, a ok. 100 skierowanych zostało do wsparcia działań innych służb – SOP, Policji i ABW.

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali w sumie 38,3 tys. osób. Nie zezwolili na przekroczenie polskiej granicy 160 cudzoziemcom, którzy nie spełniali określonych przepisami warunków wjazdu lub stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź porządku publicznego.

Reklama / Advertisement

Funkcjonariusze Straży Granicznej zaangażowani byli również w bezpośrednie działania na terenie Warszawy, wspierając działania Policji, SOP i ABW, oraz na terenie całego kraju, gdzie były realizowane wzmożone patrole. Ich celem było zatrzymanie osób, zidentyfikowanych przez służby jako zagrażające bezpiecznemu przebiegowi odbywającej się w Warszawie konferencji.

Anna Michalska

Foto: Śląski Oddział SG

Reklama / Advertisement

za: strazgraniczna.pl

Reklama / Advertisement