REKLAMA / Advertisement

Reklama /Advertisement

Wolna Europa – walczymy o silny europejski blok!

102

Europa jest podmiotem zarówno kulturowym, jak i geograficznym, który na przestrzeni dziejów jednoczył europejskie narody. Jesteśmy narodami różniącymi się od siebie, ale mamy prawo do tych różnic i naszych swobód. Jesteśmy jednak zjednoczeni cywilizacją wspólnej przyszłości. Skandynawowie są jednym z wielu narodów Europy i stoimy dumni, ramię w ramię, z naszymi siostrzanymi narodami we wspólnym dążeniu do wolności.

W czasach coraz bardziej naznaczonych pustym konsumpcjonizmem, tradycyjny europejski ideał człowieka stającego się lepszym – człowieka idealistycznego – jest naszym sposobem na pchnięcie Europy do przodu. Jest to wizja człowieka, który dąży do czegoś wyższego i która nie pozwala się definiować przez własne przyjemności i dbanie jedynie o samego siebie. Jest to człowiek, który uwolnił się z więzów materializmu i walczy o wolną Europę. Wyróżnienie się zależy wyłącznie od nas samych. Służą temu nasze zasoby fizyczne i intelektualne. To, do jakiego stopnia możemy określić naszą przyszłość jest całkowicie zależne od naszej woli i zdolności, które możemy w tym celu dzisiaj zebrać.

REKLAMA

REKLAMA / Advertisement

Ustanowienie gospodarczej strefy interesów ma zasadnicze znaczenie dla niezależności Europy. Uzależnienie od pozaeuropejskiej produkcji i ustalania cen jest niebezpieczną, krótkowzroczną i niepewną strategią. Zamiast tego, europejska gospodarka powinna ponownie skupić się na rolnictwie ekologicznym, małych i prężnych przedsiębiorstwach oraz na rozwoju technologii. Europejska samowystarczalność jest warunkiem naszej wolności gospodarczej. W dobie wzrostu populacji, dostęp do żywności i innych zasobów naturalnych jest niezbędny i będzie głównym źródłem przyszłych konfliktów. Europejska samowystarczalność jest jednak przede wszystkim środkiem, a nie celem samym w sobie, ponieważ zdobywanie zasobów powinno podlegać nadrzędnemu celowi zagwarantowania pozycji Europy w przyszłości.

Europa tworzy w naturalny sposób na arenie międzynarodowej geopolityczny blok mający wspólny interes. Pogląd ten jest zdecydowaną antytezą do chciwej polityki UE skupiającej się na naruszaniu naszych wolności i budowy skorumpowanej elity politycznej. Europa powinna chronić wolność swoich obywateli przed zagrożeniami zewnętrznymi i chronić ich zasoby. Naturalna konsekwencja jest stworzenie wspólnej siły wojskowej, która będzie potrafiła te cele osiągnąć.

REKLAMA / Advertisement

Nie poddajemy się, ale chcemy pokoju!

Nordisk Ungdom
(tekst jest częścią manifestu programowego tej panskandynawskiej organizacji nacjonalistycznej)

REKLAMA / Advertisement