REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Warszawa: Prelekcja prof. Żaryna „Dmowski w Wersalu”

478

Prezydium Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia zaprasza na otwartą Kwaterę Niepodległościową, którą wykładem – na temat roli odegranej przez Romana Dmowskiego na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 – uświetni prof. Jan Żaryn.

Szanowny Prelegent jest Senatorem i Filistrem Polskiej Korporacji Akademickiej Arkonia, a jako historyk zajmuje się historią Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, historią obozu narodowego oraz dziejami emigracji politycznej po 1945. Profesor Żaryn wykłada również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

REKLAMA

Reklama / Advertisement

Postać Romana Dmowskiego jest Korporacji szczególnie bliska, ponieważ był on Filistrem kartelowej Korporacji Baltia z Poznania.

Kwatera ma charakter otwarty, dlatego organizatorzy zachęcają do zaproszenia znajomych i licznego przybycia! Panom przypominają o stroju adekwatnym do czasu i miejsca, to jest: o koszuli i marynarce. Uczestnicy proszeni są na godzinę 19:15, ponieważ sam wykład rozpocznie się o godzinie 19:30. Prelekcja odbędzie się w lokalu przy ul. Ordynackiej 9 w Warszawie.

Reklama / Advertisement

Dziennik Narodowy poleca