REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Tag: ,

Feliks Koneczny: Słowianozawstwo a słowianofilstwo

Przemówienie na założenie „Towarzystwa Słowiańskiego” w Krakowie, rok 1913 Część I Zapał w duszy, lecz w czynach niech będzie rozsądek; zapał...