Reklama

Tag: , ,

Flerianowicz: Czy kapitał ma narodowość?

Reklama Pytanie, a raczej odpowiedź na nie, dzieli środowiska liberalne i narodowe. Pierwsze z nich twierdzą, że to niemożliwe i wynika z samej istoty kapitału, a...

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Strzyżowie

Reklama Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu...

Roman Rybarski – Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. V

Reklama Rozdział II. PODSTAWY USTROJU GOSPODARCZEGO. 1. Pojęcie prywatnej własności. U podstaw każ­dego ustroju społecznego tkwi pojęcie własności. Jego zakres...

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Łodzi

Reklama Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. IV

Reklama 6. Upadek gospodarstwa światowego a odrębności ustrojów gospodarczych. Mógłby jednak ktoś te uwagi uznać za słuszne w zastosowaniu do ogólnej ideologji...

Prof. Łon: O patriotyzmie gospodarczym [WIDEO]

Reklama Prof. Eryk Łon – ekonomista, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. III

Reklama 5. Własna ideologja gospodarcza. Już z dotychczasowych wywodów wynika, że nie ma jakiejś abstrakcyjnej ideologji gospodarczo – narodowej, któraby...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. II

Reklama 3. Samodzielność gospodarstwa narodowego Rozwój kapitalizmu i gospodarstwa światowego przyniósł z sobą rozwój imperjalizmów gospodarczych. Równość...

Skorek: Roman Rybarski i Adam Heydel – analiza porównawcza

Reklama Dorobek teoretyczny ekonomistów międzywojennych poszedł w zapomnienie, gdy polskie katedry ekonomiczne przyjęły socjalizm rynkowy za punkt wyjścia swoich...

Roman Rybarski: Budżet państwa i polityka podatkowa

Reklama Państwo ma współdziałać w tym, by był jak największy przyrost kapitału. A pierwszym jego obowiązkiem jest nie przeszkadzać ka­pitalizacji, nie...