Tag: , , , , , , , ,

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Łodzi

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. IV

6. Upadek gospodarstwa światowego a odrębności ustrojów gospodarczych. Mógłby jednak ktoś te uwagi uznać za słuszne w zastosowaniu do ogólnej ideologji...

Prof. dr. hab. Łon: O patriotyzmie gospodarczym [WIDEO]

Prof. Eryk Łon – ekonomista, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022 był...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. III

5. Własna ideologja gospodarcza. Już z dotychczasowych wywodów wynika, że nie ma jakiejś abstrakcyjnej ideologji gospodarczo – narodowej, któraby...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. II

3. Samodzielność gospodarstwa narodowego Rozwój kapitalizmu i gospodarstwa światowego przyniósł z sobą rozwój imperjalizmów gospodarczych. Równość państw...

Skorek: Roman Rybarski i Adam Heydel – analiza porównawcza

Dorobek teoretyczny ekonomistów międzywojennych poszedł w zapomnienie, gdy polskie katedry ekonomiczne przyjęły socjalizm rynkowy za punkt wyjścia swoich...

Roman Rybarski: Budżet państwa i polityka podatkowa

Państwo ma współdziałać w tym, by był jak największy przyrost kapitału. A pierwszym jego obowiązkiem jest nie przeszkadzać ka­pitalizacji, nie tamować jej...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. I

NARÓD A GOSPODARSTWO 1. Odrębność narodowa w gospodarstwie. Dla kierunku narodowego gospodarstwo nie jest sferą życia obojętną i neutralną. Nie można...