REKLAMA / Advertisement

Reklama /Advertisement

Sąd skazał wójta i zastępcę wójta gminy Rudna za przestępstwa przeciwko wyborom samorządowym popełnione w 2014 r.

110

Po przeprowadzeniu śledztwa Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował 28 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Lubinie akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Rudna Władysławowi B. i Zastępcy Wójta tej Gminy Andrzejowi B. Zostali oni oskarżeni o przestępstwa popełnione w związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku.

Co zarzucono oskarżonym

REKLAMA

REKLAMA / Advertisement

Prokurator zarzucił Władysławowi B. – Wójtowi Gminy Rudna, że w związku z wyborami samorządowymi nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku i wpisał na listę głosujących w Gminie Rudna 16 osób nieuprawnionych. W ten sposób działał on na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i z art. 248 pkt 1 kodeksu karnego. Do jego popełnienia doszło w okresie od października do 14 listopada 2014 roku w Rudnej.

Natomiast Andrzejowi B. – ówczesnemu Zastępcy Wójta Gminy Rudna prokurator zarzucił, że w związku z wyborami samorządowymi nie dopełnił on ciążącego na nim obowiązku i wpisał na listę głosujących w Gminie Rudna 11 osób nieuprawnionych. W ten sposób działał on na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i z art. 248 pkt 1 kodeksu karnego.

REKLAMA / Advertisement

Zgromadzono liczne dowody

Jak wynika z licznych dowodów zgromadzonych w toku postępowania oskarżeni nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku sprawdzenia, czy osoby składające wnioski o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Rudna spełniali warunki stałego zamieszkiwania na obszarze tej Gminy. Wydali oni decyzje o wpisaniu tych osób do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Rudna, podczas gdy osoby te nie posiadały stałego miejsca zamieszkania na terenie tej Gminy.

Sąd uznał oskarżonych za winnych

Prokurator wnioskował przed Sądem o wymierzenie Władysławowi B. kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i grzywny w wysokości 15 tysięcy złotych (150 stawek dziennych w wysokości 100 złotych każda stawka). Prokurator wnioskował ponadto o wymierzenie Andrzejowi B. kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych (100 stawek dziennych w wysokości 100 złotych każda stawka).

Po przeprowadzeniu procesu Sąd Rejonowy w Lubinie wyrokiem z 10 lipca 2018 roku uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Oskarżonemu Władysławowi B. Sąd wymierzył karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych (150 stawek dziennych w wysokości 40 złotych każda stawka). Natomiast Andrzejowi B. Sąd wymierzył karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywnę w wysokości 4 tysięcy złotych (100 stawek dziennych w wysokości 40 złotych każda stawka).

Prokuratura złożyła reklamacje

Wobec wszystkich osób nieuprawnionych do głosowania, które zostały wskazane w zarzutach stawianych oskarżonym, Prokuratura Okręgowa w Legnicy, w trybie administracyjnym, złożyła reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców prowadzonego przez Gminę Rudna. Prokurator złożył wnioski o wykreślenie tych osób ze stałego rejestru wyborców Gminy Rudna.

REKLAMA / Advertisement

Wskutek reklamacji prokuratury w 2017 roku osoby te zostały skreślone ze stałego rejestru wyborców Gminy Rudna.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA / Advertisement