REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Pro-uchodźcza fundacja otwiera bezgotówkowy „sklepik” dla Czeczenów w Warszawie

422

Fundacja „Ocalenie”, jak sama deklaruje, realizuje swoje cele poprzez: pomoc uchodźcom na terenie Polski; wsparcie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i pracodawców w kontakcie z uchodźcami m.in. poprzez: konsultacje, mediacje, organizacje warsztatów; współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy dla uchodźców; udział w badaniach monitorujących sytuację uchodźców w Polsce.

Dzięki funduszom unijnym w maju 2011 r. stworzyła Centrum Pomocy Cudzoziemcom, w którym oferuje m.in. poradnictwo dotyczące podstawowych formalności, codziennych problemów oraz trudności w przystosowaniu się do życia w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA / Advertisement

Obecnie „Ocalenie” organizuje „sklepik” nazwany „Magazin” (po rosyjsku sklep), do którego mogą przekazywać dary dla rodzin uchodźczych. W nim będą składowane, a potem rozdzielane ofiarowane rzeczy. Rosyjska nazwa została nadana, gdyż „większość podopiecznych fundacji to osoby, które uciekły przed wojną w Czeczenii” – jak informuje „Gazeta Wyborcza”.

REKLAMA / Advertisement