Pro-uchodźcza fundacja otwiera bezgotówkowy „sklepik” dla Czeczenów w Warszawie

249

Fundacja „Ocalenie”, jak sama deklaruje, realizuje swoje cele poprzez: pomoc uchodźcom na terenie Polski; wsparcie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i pracodawców w kontakcie z uchodźcami m.in. poprzez: konsultacje, mediacje, organizacje warsztatów; współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy dla uchodźców; udział w badaniach monitorujących sytuację uchodźców w Polsce.

Dzięki funduszom unijnym w maju 2011 r. stworzyła Centrum Pomocy Cudzoziemcom, w którym oferuje m.in. poradnictwo dotyczące podstawowych formalności, codziennych problemów oraz trudności w przystosowaniu się do życia w Polsce.

Ciekawe, że na stronie „Ocalenia” jest też podstrona nt. Fundacji From the Depths prowadzonej przez Jonny’ego Danielsa. Nie jest jasne jednak, co łączy obie fundacje.

Obecnie „Ocalenie” organizuje „sklepik” nazwany „Magazin” (po rosyjsku sklep), do którego mogą przekazywać dary dla rodzin uchodźczych. W nim będą składowane, a potem rozdzielane ofiarowane rzeczy. Rosyjska nazwa została nadana, gdyż „większość podopiecznych fundacji to osoby, które uciekły przed wojną w Czeczenii” – jak informuje „Gazeta Wyborcza”.