REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Ośrodek Monitorowania zgłasza do prokuratury komentarze dot. afrykańskiego pochodzenia piłkarzy kadry Francji

426

– Dostaliśmy tysiące zgłoszeń na temat zachowań rasistowskich – mówi portalowi Wirtualna Polska Konrad Dulkowski, dyrektor Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Część z nich osławiony Ośrodek skieruje do prokuratury na podstawie artykułu 257 kodeksu karnego („Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

REKLAMA

REKLAMA / Advertisement

Chodzi o komentarze nt. afrykańskiego pochodzenia reprezentantów drużyny Francji w piłce nożnej.

– Np. podważanie przynależności reprezentanta Francji ze względu na jego kolor skóry jest naszym zdaniem zachowaniem rasistowskich. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że zdecydowana większość prokuratorów nie zdecyduje się na wszczęcie postępowania – dodaje działacz „antyrasistowski”.

REKLAMA / Advertisement

za: wp.pl

materiały wyborcze

materiały wyborcze

REKLAMA / Advertisement