REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Opolu

196

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich twórcy inspirują się przede wszystkim etyką chrześcijańską, wartościami cywilizacji łacińskiej i polską tradycją narodowo-patriotyczną, cechują się poczuciem obowiązku wobec Ojczyzny i cnót obywatelskich, podejmują działania na rzecz podnoszenia dzielności, solidarności, ofiarności i odpowiedzialności za swoje czyny.

Cele klubów będą realizowane poprzez organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, politycznej i społecznej. Podstawowym zamierzeniem jest przede wszystkim szerzenie myśli profesora Romana Rybarskiego oraz promowanie krakowskiej szkoły ekonomicznej.

REKLAMA

REKLAMA / Advertisement

Z doświadczenia wiadomo, że nic tak dobrze nie robi dla propagowania i ugruntowania myśli jak osobisty kontakt z osobami promującymi przedsiębiorczość, działalność takich wybitnych polskich ekonomistów jak profesorowie: Roman Rybarski, Adam Heydel, Julian Dunajewski, Władysław Grabski, Adam Krzyżanowski, Edward Taylor, Ferdynand Zweig. Stąd pomysł, aby w Klubach skupić się głównie na organizacji spotkań z powiązanymi z nimi autorami oraz osobami współpracującymi z Instytutem im. Romana Rybarskiego, m.in. drem Mariuszem Pateyem, drem Tomaszem Nałęczem, mec. Jackiem Janasem, Karolem Skorkiem, Wojciechem Kempą i innymi.

W piątek 27 kwietnia organizatorzy zapraszają sympatyków z Opola i okolic na inaugurację miejscowego Klubu Myśli im. Romana Rybarskiego. W spotkaniu weźmie udział gość specjalny, a mianowicie dr Mariusz Patey, który przybliży sylwetkę patrona Instytutu – profesora Romana Rybarskiego. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 18.00 w gmachu NOT przy ul. Katowickiej 50, 46-020 Opole.

REKLAMA / Advertisement

*****************
Klub założyć może każdy, któremu bliskie są jego wartości. Wystarczy skontaktować się z koordynatorem Klubów – Arturem Szczepkiem, tel. 605-737-486, e-mail: romanrybarski2017@gmail.com. Warto zorganizować się w kilka osób – zaprosić do pomocy przyjaciół czy znajomych podzielających narodowo-wolnościowy światopogląd – aby wspólnie zająć się organizacją spotkań. Działalność podzielona na kilka osób zawsze idzie sprawniej i przynosi lepsze efekty. Już niebawem przedstawiona zostanie pełna liczba prelegentów, z którymi Państwo będą mogli zorganizować spotkanie.

materiały wyborcze

materiały wyborcze

REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement