REKLAMA

REKLAMA

Jak można poprawić sytuację osób o niskich rentach lub emeryturach [WIDEO]

117

Starsze osoby, posiadające niskie źródło dochodów, mogą skorzystać z rozwiązania prawnego, które zapewni im sfinansowanie kosztów mieszkania, wyżywienia i pielęgnacji. Warunkiem koniecznym jest posiadanie nieruchomości.

Na podstawie umowy starsza osoba, która jest właścicielem nieruchomości, takiej jak mieszkanie czy działka, wyzbywa się tej własności w zamian za to, że inna osoba będzie się nią opiekowała do końca życia.

– Taką umowę można podpisać z osobami najbliższymi, jak i z osobami całkowicie obcymi – mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Chajewska, starszy prawnik w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (KZP). – Ten składnik majątku jest wówczas wyłączony ze spadkobrania.

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli dojdzie do konfliktu pomiędzy osobami, które zawarły umowę dożywocia, te wszystkie uprawnienia można zamienić na rentę, która będzie równowartością świadczeń ujętych w umowie.

Taka umowa jest stosowana na przykład w sytuacji, gdy jedno z dzieci podejmuje się opieki nad osobą z najbliższej rodziny.

– Jest to rozwiązanie dobre zwłaszcza dla osób samotnych, potrzebujących opieki, a równocześnie dysponujących jakąś nieruchomością – ocenia mec. Agnieszka Chajewska z KZP.

za: marketnews24.pl

REKLAMA