Ks. prał. Kneblewski: Czy Pan Jezus i Matka Boska byli Żydami? [WIDEO]

245

– To Kościół Katolicki – i nikt inny (a już na pewno nie współcześni Żydzi!) – jest Ludem, czyli Narodem Wybranym. W pewnym sensie narodem wybranym mamy szansę się stać również my, Polacy… mówi ks. prałat Roman Kneblewski z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy w jednym ze swoich wideo-wykładów.

Porusza przede wszystkim jednak często poruszaną kwestię pochodzenia Świętej Rodziny. Warto posłuchać, bo istnieje na ten temat wiele mitów.

Warto przy okazji wyjaśnić, iż dla wyznawców judaizmu Jezus (Jeszu, Jeiszu) lub Nazarejczyk (Ha Nocri) nie jest Mesjaszem, jego poglądy i misja, według judaizmu rabinicznego (talmudycznego), nie są zgodne z przepowiedniami proroków. Herezją jest dogmat o boskości Jezusa jako jednej z 3 Osób Trójcy Świętej, nazywanie Synem Bożym lub przypisywanie Jezusowi roli pośrednika między Bogiem i ludźmi. W przeciwieństwie do islamu, judaizm nie uznaje żadnego aspektu działalności Jezusa i nie uważa go za proroka. Niektórzy teolodzy judaizmu wątpią, że Jezus był postacią realną i historyczną (jest to pogląd podzielany także przez część uczonych, zajmujących się krytyczną analizą Biblii).