Dr Kurek: O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno. Ten kanon jest utrzymywany przez wieki [WIDEO]

1301

Historyk dr Ewa Kurek, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wystąpiła w programie Mediów Narodowych. W okresie stanu wojennego była redaktorem i wydawcą podziemnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność FSC Lublin”; w latach 1985-1989 współpracownikiem redakcji podziemnych „Spotkań”.

– Ja widziałam to narastające na Zachodzie i w Polsce zjawisko tworzenia bajki historycznej, którą do wierzenia ludziom się podaje. Ja już zajmuję się tematem ponad trzydzieści lat (…). Widziałam te narastające tu kłamstwa i to wszystko za sprawą pani ambasador Izraela po prostu pękło – mówi dr Kurek. – Końcówka lat 80., jeszcze do początku 90. lat, po prostu nie można było kłamać, bo żyła cała grupa żydowskich historyków, którzy znali prawdę, żyła jeszcze generacja Żydów, którzy doświadczyli wojny.