REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Dalsze zatrzymania w sprawie reprywatyzacji warszawskich gruntów

206

W dniu dzisiejszym na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze CBA Delegatura w Warszawie zatrzymali jedną osobę w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Dynasy 4, Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec dz. Nr 2.

Zatrzymany został Marek M., który podejrzany jest o:

REKLAMA / Advertisement

– przywłaszczenie praw majątkowych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 11.500.000 złotych

– oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ul. Dynasy 4 w Warszawie, na kwotę łączną nie mniejszą niż 1.100.000 złotych na szkodę każdej z pokrzywdzonych.

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosi mu zarzuty.

REKLAMA / Advertisement

Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podejmie decyzję o ewentualnym zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych, w tym o ewentualnym wystąpieniu do Sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.

Przestępstwa zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA / Advertisement