REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Czaputowicz uda się z wizytą do Stanów Zjednoczonych

114

Udział w Forum CEPA oraz w debacie generalnej 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ to główne cele planowanej na 23-27 września br. wizyty szefa polskiej dyplomacji w Waszyngtonie i Nowym Jorku.

W najbliższy poniedziałek w Waszyngtonie minister Jacek Czaputowicz weźmie udział w organizowanej przez amerykański think-tank Center for European Policy Analysis (CEPA) dorocznej konferencji transatlantyckiej na temat bezpieczeństwa. Szef MSZ weźmie udział w panelu zatytułowanym „NATO — EU: Reinvigorating Cooperation or Muddling Through”, poświęconym wyzwaniom, przed jakimi stoją obecnie UE i NATO. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. możliwości wzmocnienia zbiorowej obrony w stosunkach transatlantyckich.

Z kolei w dniach 24-27 września br. minister Czaputowicz uczestniczyć będzie w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w trakcie której reprezentujący Polskę Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi przemówienie narodowe. Szef polskiej dyplomacji będzie uczestniczył w szeregu wydarzeń wysokiego szczebla, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z agendy ONZ. Wraz z Prezydentem RP weźmie także udział w briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat nieproliferacji broni masowego rażenia.

REKLAMA

Reklama / Advertisement

Wizyta szefa polskiej dyplomacji w USA będzie również okazją do kilkunastu spotkań dwustronnych i wielostronnych. Minister Czaputowicz będzie rozmawiał m.in. z Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem. Będzie ponadto uczestniczył w rozmowach w gronie szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej oraz Rady do Spraw Zagranicznych UE (FAC).

za: centrumprasowe.pap.pl

Reklama / Advertisement

Dziennik Narodowy poleca