REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Idea

Kirk: Dziesięć zasad konserwatysty

Nie będąc ani religią ani ideologią, zbiór poglądów zwany konserwatyzmem nie ma własnej Biblii ani Kapitału, które zawierałyby gotowy zestaw dogmatów. Aby...

Kubań: Nie mamy żadnej kontroli nad rządem. Szwajcarzy znaleźli na to sposób [WIDEO]

Krzysztof Dzierżanowski rozmawiał z Wojciechem Kubaniem, prezesem Polsko- Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Kubań jest orędownikiem...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. V

Wielkie zagadnienie narodowej przyszłości pozostawało w zawieszeniu, myśl polityczna, kreśląca drogi takiego czy innego jej budowania, nie szukała dla siebie...

Bator: Wolność w nacjonalizmie

Częstym zarzutem wobec organizacji narodowych jest stwierdzenie, że ograniczają one wolność jednostki. Jak dalece jest ono nieprawdziwe, potwierdzi każdy, kto wie,...

Prezes PAFERE: Skupmy się na subsydiarności! [WIDEO]

W dniach 21-22 kwietnia odbyła się IV Konferencja Prawicy Wolnościowej w Warszawie. Jednym z prelegentów był Jan Kubań, prezes PAFERE. Zaproponował on szeroko...

Zygmunt Wasilewski: Rozbrajanie duchowe narodu – cz. II

Zanalizujmy na przykładzie jeden z objawów rzeczonej penetracji rozkładowej. Biorę przykład z dziedziny propagandy naukowej, przykład tym bardziej pouczający, że...

Jan Rembieliński: Wielka Polska

Gdyby chcieć przedstawić najzwięźlej ideały wchodzącego dziś w życie młodego pokolenia, to wyraziłyby się one w dwóch słowach: „Wielka Polska”. Idąc za...

Daciuk : Planowanie: „Cosmopolis” – Nowa utopia lewicy

Tak długo, jak istniały miasta, ludzie próbowali zdefiniować idealną koncepcję jego budowy. O ile początkowo miasta były kreowane pod pewną funkcję, o tyle w...

Nacjonalizm a Kościół Katolicki [WIDEO]

– Kościół wprost nie popiera żadnych poglądów politycznych. Mówi tylko, jakich poglądów nie należy wyznawać. Określa pewne ramy, w których powinniśmy...

Roman Dmowski: Kwestia żydowska cz. I

I. TRIUMF ŻYDOSTWA PO WOJNIE ŚWIATOWEJ Kwestia żydowska, która w życiu Polski ma tak doniosłe znaczenie, jest zarazem wielką kwestią całego świata naszej...