Idea

Adam Doboszyński o Konstytucji 3 Maja

Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań Cztery przestrogi z XVIII – go wieku Stenogram odczytu, wygłoszonego 24.V.1939 w sali Stowarzyszenia Techników w...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. I

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA Na rzecz obecną złożyły się artykuły, ogłoszone w końcu roku ubiegłego i w początku bieżącego w Gazecie Warszawskiej. W...

Feliks Koneczny: Słowianozawstwo a słowianofilstwo

Przemówienie na założenie „Towarzystwa Słowiańskiego” w Krakowie, rok 1913 Część I Zapał w duszy, lecz w czynach niech będzie rozsądek; zapał...

Matuszewski: Konserwatyzm integralny – jak go rozumieć?

Konserwatyzm nie jest ideą zależną od twórczości doktrynerów. Ale nie może on również być rozpatrywany jako „trafne odczytanie struktury bytu...

Skorek: Rozważania na temat solidaryzmu narodowego

Poziom moralny społeczeństwa odbija swoje piętno na sile gospodarki. Dlatego mechanizmy rynkowe same w sobie nie wystarczą, by zbawić ludzkość. Gdy elity i...

Roman Dmowski: Kwestia ukraińska – cz. I

I. Wyzwolenie narodowości Jednym z ważniejszych zagadnień naszej polityki za­równo wewnętrznej, jak i zewnętrznej – jest kwestia ukra­ińska. Pojmuje się ją...

Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski

Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski 1. Obóz Wielkiej Polski jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w...

Dr Ratajczak: O cywilizacjach

Twórcą oryginalnej koncepcji historiozoficznej wedle której bieg dziejów determinowany jest przez ścieranie się (walkę) 4 podstawowych cywilizacji był Polak...

Feliks Koneczny: Polska między Wschodem a Zachodem

Wygląda to może na banalność, żeby mówić na temat „Polski między Wschodem a Zachodem”. Któż nie wie, że Polska położona jest tak nie tylko...

Roman Dmowski: Polska a Rosja

Dla szybkiego rozwoju sprawy polskiej w tej nowej fazie, w którą ja wprowadził przełom konstytucyjny w Rosji, potrzebne było, żeby nowe instytucje parlamentarne...