Idea

Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła cz. II

III. Jednocześnie z przewrotem w ustroju ekonomicznym kraju nastąpił po roku 1864 głęboki przewrót w położeniu politycznem jego mieszkańców. Do ostatniego...

Bolesław Piasecki: Wytyczne narodowo-radykalnej myśli gospodarczej

Własność Człowiek żyje po to, aby być szczęśliwym. Warunkiem szczęścia Polaka, związanego wiekami ze swym narodem, jest twórcza praca dla Narodu Polskiego....

Zygmunt Balicki: Egoizm narodowy wobec etyki cz. II

Na to, aby wybrnąć z zaznaczonych wyżej trudności, samo przykładanie do al­truizmu miarki racjonalności, jako czysto rozumowe dociekanie możliwych następstw...

Marian Reutt: Misja dziejowa Polski

Problem misji dziejowej Polski jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym, mającym swoje aspekty religijne, filozoficzne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Każdy z...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. II

II KONSERWATYZM POLSKI W LATACH POPOWSTANIOWYCH Nie piszemy tutaj historii konserwatyzmu polskiego: nie mamy na to miejsca, ani nie czujemy się do tego powołani....

Roman Dmowski: Człowiek i społeczeństwo

Punktem wyjścia do rozważań o rozwoju duchowym człowieka od jego początku jest ustalony dziś, niewątpliwy fakt, że społeczeństwo ludzkie jest tak stare, jak...

Jakie korzyści gospodarcze wynikają z patriotyzmu konsumenckiego?

Jakie korzyści gospodarcze wynikają z patriotyzmu konsumenckiego? 1. Preferowanie produktów zagranicznych powoduję nadwyżkę importu nad eksportem, co obniża...

Zygmunt Wasilewski: Rozbrajanie duchowe narodu – cz. I

Od trzydziestu lat z górą polska myśl demokratyczno-narodowa pracuje nad tym, aby wprowadzić do patriotyzmu polskiego pierwiastek organizacyjny rozumnej woli, który...

Prof. Chodakiewicz: Kto ma prawo czuć się Polakiem? [WIDEO]

Prof. Marek Jan Chodakiewicz mówi o tym, jak ewoluowało polskie poczucie tożsamości narodowej i odpowiada na pytanie, kto ma prawo nazywać siebie Polakiem....

Zygmunt Dziarmaga: W służbie Narodu

Młode pokolenie polskie jest niepodległe ideowo. To prawda oczywista, której zaprzeczyć, lub unicestwić nie zdołają żadne, najbardziej nawet zaborcze, formacje...