Idea

Roman Dmowski: Doktryna i realizm w polityce

W przekonaniu publicystów ugodowych – o ile ono jest szczerym, nie rozstrzygamy – nasza myśl polityczna skazana jest na przerzucanie się z jednego skrajnego...

Skorek: Przedstawiciele krakowskiej szkoły ekonomicznej wobec przerostów etatyzmu

Poddając analizie ustroje gospodarcze świata, z pewnością możemy stwierdzić, że nie istnieją czyste ustroje liberalne lub etatystyczne. Różne państwa...

Dr Przybył: Tylko nowa elita naprawi Polskę [WIDEO]

– O konieczności tworzenia elity mówił już nie kto inny jak arystokrata nie tylko z krwi, ale i z ducha, hr. Zygmunt Krasiński, poeta i wieszcz narodowy. On...

Adam Doboszyński: Konspiracje w życiu polskim

We wniosku, że udział we wszelkiej konspiracji jest zasadniczo sprzeczny z obowiązkami katolika, leży niewątpliwie jeden z kluczy do zrozumienia naszych czasów....

Roman Dmowski: Polska a Rosja

Dla szybkiego rozwoju sprawy polskiej w tej nowej fazie, w którą ja wprowadził przełom konstytucyjny w Rosji, potrzebne było, żeby nowe instytucje parlamentarne...

Jan Korolec: Ustrój polityczny narodu cz. II

V. KONIECZNOŚĆ STWORZENIA POLSKIEGO OŚRODKA WŁADZY. Najtrudniejszą rzeczą w ustroju politycznym jest ustalenie, kto ma rzeczywiście rządzić. W każdym bowiem...

Zygmunt Wasilewski: Roman Dmowski

ROMANOWI DMOWSKIEMU jego umysłowi, talentowi i zasłudze w roku odzyskania Polski wolnej i zjednoczonej składa w hołdzie AUTOR Twórca polityczny. – Poczucie...

Mec. Janas: Misja Instytutu im. Romana Rybarskiego

Tematem wystąpienia jest przybliżenie misji Instytutu im. Romana Rybarskiego i wizji rozwoju w kontekście działalności osób skupionych wokół tej instytucji....

Stanisław Cat-Mackiewicz: Sojusze egzotyczne

Sojusze zawarte pomiędzy państwami zbyt daleko od siebie położonymi i nierównie silnymi są często sojuszami egzotycznymi. Sojusz brytyjsko-grecki nie jest...

Bolesław Piasecki: Walka na dwóch frontach

Historyczną wadą narodowego charakteru polskiego jest zdolność do łączenia opozycyjności z oportunizmem. Historia Polski od czasów Jagiellonów wskazuje, że...