Reklama

Idea

Oświadczenie środowisk narodowych: Nacjonalizm chrześcijański — wielka idea i wielka odpowiedzialność

Reklama Niżej podpisane organizacje uznają się za zobowiązane do zajęcia wspólnego stanowiska wobec jednego z problemów, na jaki napotykają szerząc ideę...