Idea

Jan Rembieliński: Wielka Polska

Gdyby chcieć przedstawić najzwięźlej ideały wchodzącego dziś w życie młodego pokolenia, to wyraziłyby się one w dwóch słowach: „Wielka Polska”. Idąc za...

Daciuk : Planowanie: „Cosmopolis” – Nowa utopia lewicy

Tak długo, jak istniały miasta, ludzie próbowali zdefiniować idealną koncepcję jego budowy. O ile początkowo miasta były kreowane pod pewną funkcję, o tyle w...

Roman Dmowski: Zasady moralne

W Obozie Wielkiej Polski szeregują się ludzie, wyrośli w pracy politycznej różnych stronnictw, a obok nich wielu, którzy w życiu politycznym dotychczas czynnego...

Nacjonalizm a Kościół Katolicki [WIDEO]

– Kościół wprost nie popiera żadnych poglądów politycznych. Mówi tylko, jakich poglądów nie należy wyznawać. Określa pewne ramy, w których powinniśmy...

Roman Dmowski: Kwestia żydowska cz. I

I. TRIUMF ŻYDOSTWA PO WOJNIE ŚWIATOWEJ Kwestia żydowska, która w życiu Polski ma tak doniosłe znaczenie, jest zarazem wielką kwestią całego świata naszej...

Zygmunt Balicki: Egoizm narodowy wobec etyki cz. III

Jednostki, zdolne wyprzedzić ogół pod względem pewnych, wrodzonych ich indy­widualności cnót moralnych, baczyć będą przede wszystkim, aby nie stanąć w...

Bator: Czas poderwać falę!

– ,,Nim Obóz Narodowo-Radykalny rzucił w naród swe zasady programowe, żyły już one w uśpieniu i ukryciu w sercu każdego Polaka. Wszyscy czuli, że źle...

Jędrzej Giertych: Musimy się przystosować!

Napisałem wczoraj o potrzebie zupełnego przekształcenia typu inteligenta, -przynajmniej w młodym pokoleniu. W jakimże kierunku to przekształcenie i przystosowanie...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. VI

3. Kapitalizm państwowy i upaństwowienie kredytu. W dzisiejszym gospodarstwie, także i u nas, zaznaczają się tendencje, które w sposób nie dla wszystkich...

Adolf Bocheński: Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy

I. Rok 1903, rok wyjścia „Myśli nowoczesnego Polaka” R. Dmowskiego, przyzwyczajono się uważać za punkt zwrotny w dziejach opinii polskiej. Książka Dmowskiego,...