REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Idea

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. IV

Bo nie skupi się narodu polskiego na wiarę jednostki, czy paru przywódców stronnictw, a tym mniej najgroźniej choćby świszczącym batem. Można się z tego...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. IX

5. Rzemiosło i polskie mieszczaństwo. REKLAMA REKLAMA / Advertisement Do niedawna lekceważyło się nasze rzemiosło. Ustawodawstwo społeczne nie chciało...

Stanisław Cat-Mackiewicz: Był bal

Myśląc o interpretacjach historii chciałbym się zastrzec przeciwko dwom terminom pseudonaukowym: „duszy” i „wartości”. W swoich szkicach o XIX wieku...

Prof. Bartyzel: Pojęcie nacjonalizmu. Nacjonalizm a szowinizm. Nacjonalizm a patriotyzm

Nasz nieszczęsny Epidiaskop tak się zagubił, że nie tylko zapomniał o nauczaniu Ojca Świętego Piusa XI i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, ale w swojej...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. VII

IV. „NARODOWCY” I „UGODOWCY” W CZASIE REWOLUCYJNYM Doba przełomu, okres wojny rosyjsko-japońskiej, wstrząśnienia rewolucyjnego w całym...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. III

III. REFORMY EZDRASZA I NEHEMIASZA W Babilonie znaleźli żydzi znośne warunki istnienia. Nie byli pierwszymi, którzy tam osiedli. W ciągu ostatnich lat...

Jędrzej Giertych: Prymat polityki

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie są do zrobienia w polskim społeczeństwie emigracyjnym jest odbudowanie w nim – a przynajmniej w jego myślących kołach...

Zygmunt Wasilewski: Roman Dmowski

ROMANOWI DMOWSKIEMU jego umysłowi, talentowi i zasłudze w roku odzyskania Polski wolnej i zjednoczonej składa w hołdzie AUTOR Twórca polityczny. – Poczucie...

Karoń: Nastąpiła zasadnicza rewizja marksizmu, ale tylko co do środków a nie co do celów [WIDEO]

– Marksizm obiecujący „darmowy” dobrobyt i „darmową” wolność (darmowy czyli kradziony) poniósł klęskę w Europie Zachodniej i...

Roman Rybarski: Polityka społeczna i sprawa robotnicza

Nowoczesne państwo poczuwa się do obowiązku udzielania pomocy pewnym warstwom, ekonomicznie słabszym; łagodzi, między innymi, przez specjalne ustawodawstwo...