REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

ks. prof. Waldemar Chrostowski: O źródłach antypolonizmu [WIDEO]

Bardzo ciekawy, przystępny i konkretny wykład wygłoszony na sympozjum „Obraz historii Polski za granicą po 1989 r. ” w Wyższej Szkole Kultury...

Ks. Józef Kobyliński: Istota i geneza państwa totalnego

Państwo totalne: dużo się dziś mówi i pisze na ten temat, oczy­wiście jak zwykle optymiści — pro, pesymiści — contra. Nie można jednak powiedzieć, żeby...

Roman Dmowski: Kwestia ukraińska – cz. II

III. Ukraina w polityce niemieckiej Łatwość, z jaką sfery polityczne wiedeńskie z miej­scowego, wąskiego pojęcia Rusinów (Ruthenen) prze­skoczyły na szerokie...

Jan Mosdorf: Bluźnierstwa Talmudu

Niejeden z czytelników pamięta zapewne z lat szkolnych ciekawy szczegół historyczny: spór humanistów niemieckich z dominikanami o Jana Reuchlina. Było to na...

Dr Przybył: Zygmunt Krasiński jako myśliciel nieznany [WIDEO]

Teolog dr Jan Przybył, podczas zorganizowanego w Łodzi spotkania na temat bogatego dorobku myśli Zygmunta Krasińskiego, odnosił się m.in. do mało znanych i...

Jan Ludwik Popławski: Co to jest naród?

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy pojąć dokładnie znaczenie wyrazów naród i narodowość. Otóż narodowością nazywamy właśnie siłę – spójnię...

Adam Heydel: Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego

W oczach niektórych ludzi uchodzę za przedstawiciela skrajnego liberalizmu. Muszę zacząć od tego, że ten pogląd sprostuję. Być może, że moje przekonania jako...

Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód

Mając wyliczyć główne momenty naporu Orientu na Zachód, nie mogę ominąć określania warunków i okoliczności tych pochodów, jako pochodów cywilizacji, przy...

Jan Korolec: Konieczność głębokich przemian

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza, „niezależnie od przejściowych wahań koniunktury przedstawia się bardzo poważnie. Same podstawy, na któ­rych opiera się...

Ks. dr Stanisław Trzeciak: Oszustwo w stosunku do goja dozwolone

– „Nie wolno oszukiwać przyjaciela nawet na drobną sumę, bo powiedziano: «nie oszukuj bliźniego»… a ponieważ napisane «bliźniego», to ten...