REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Idea

Jan Korolec: Konieczność głębokich przemian

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza, „niezależnie od przejściowych wahań koniunktury przedstawia się bardzo poważnie. Same podstawy, na któ­rych opiera się...

Ks. dr Stanisław Trzeciak: Oszustwo w stosunku do goja dozwolone

– „Nie wolno oszukiwać przyjaciela nawet na drobną sumę, bo powiedziano: «nie oszukuj bliźniego»… a ponieważ napisane «bliźniego», to ten...

Klimczak: Katolickie Państwo Narodu Polskiego

Wystąpienie wygłoszone na X Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Skierniewicach 28 X 2017 r. ———— Szanowni Państwo, REKLAMA...

Dr Przybył: Ciemne strony współczesnej demokracji [WIDEO]

Wystąpienie dr Jana Przybyła pt. „Bożek demokracji”, który opowiada o wadach i niebezpieczeństwach płynących z systemu współczesnej...

Dr Patey: Jakie bariery krępują polską przedsiębiorczość? [WIDEO]

7 kwietnia ub.r. w Sanoku odbyła się prelekcja nt. „Jakie bariery krępują polską przedsiębiorczość?”, zorganizowana przez Stowarzyszenie...

Tadeusz Lehr – Spławiński: Dmowski i nauka

Pragnę zwrócić uwagę na tę dziedzinę myśli Romana Dmowskiego, która za jego życia niknęła zwykle w rozgwarze dyskusji politycznych, wywoływanych jego pismami...

Adam Doboszyński o Konstytucji 3 Maja

Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań Cztery przestrogi z XVIII – go wieku Stenogram odczytu, wygłoszonego 24.V.1939 w sali Stowarzyszenia Techników w...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. I

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA REKLAMA REKLAMA / Advertisement Na rzecz obecną złożyły się artykuły, ogłoszone w końcu roku ubiegłego i w początku bieżącego...

Feliks Koneczny: Słowianozawstwo a słowianofilstwo

Przemówienie na założenie „Towarzystwa Słowiańskiego” w Krakowie, rok 1913 Część I REKLAMA REKLAMA / Advertisement Zapał w duszy, lecz w czynach...

Matuszewski: Konserwatyzm integralny – jak go rozumieć?

Konserwatyzm nie jest ideą zależną od twórczości doktrynerów. Ale nie może on również być rozpatrywany jako „trafne odczytanie struktury bytu...