REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Idea

Między Odrą a Dnieprem. Myśl geopolityczna narodowej demokracji do 1922 roku

Pojęcie „geopolityka” wprowadził na przełomie XIX i XX wieku Rudolf Kjellen, szwedzki teoretyk państwowości. Najczęściej definiuje się ją jako doktrynę,...

Dr Patey: Narzędzia wsparcia instytucji rodziny ważnym komponentem w programach obozu narodowego

Siła rodziny, jej trwałość stanowi o witalności każdego narodu, jest źródłem sukcesów każdego niepodległego państwa. Wydaje się, że tylko instytucja...

Ważna książka o ważnych sprawach

Z wielką przyjemnością prezentujemy książkę na temat patriotyzmu gospodarczego. Cieszymy się bardzo, że sprawy, którymi na płaszczyźnie społecznej zajmujemy...

Łuksza: KontrRewolucja Narodowa, część 2. Realizm TAK, Materializm NIE

Filozofia a kontrrewolucja Filozofia jest najważniejszą dziedziną ludzkiego poznania. Dziś niestety ta dziedzina została w lwiej części zawłaszczona przez ludzi,...

Stanisław Staszic: O przyczynach szkodliwości Żydów

Jedną z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny, ksiądz....

Zygmunt Balicki: Instynkt państwowy

Dopóki instynkt państwowy istniał w życiu, we krwi niejako naszego społeczeństwa, nie dochodził on do jego samowiedzy, ale przenikał sobą całą treść myśli...

Frodsom: Ofensywa ideowa

Choć ostatnimi laty w Polsce antykomunistów przybywa i choć patriotyzm staje się swoistą modą, to jednak ciągle przez marksistów jesteśmy przypierani do ścian....

Roman Rybarski: Naród a państwo

Z chwilą, gdy odbudowanie państwa polskiego stało się rzeczą aktualną, od razu zjawiło się przeciwstawienie między polityką państwową, polityką...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe

Naród jest silny swą siłą duchową Nie zasoby przyrodnicze posiadanego kraju, nie nagromadzone już bogactwa, nie liczebność nawet zapewnia narodowi...

Ksawery Pruszyński: Trzy walki Romana Dmowskiego

Umarł człowiek, o którym współcześni i potomni wiele bardzo różnych wygłoszą zdań i sądów, ale chcąc powiedzieć prawdę, stwierdzą zawsze objektywnie:...