REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Roman Dmowski – Wschód i Zachód w Polsce

ROLA DZIEJOWA RZYMU Między losami dziejowymi zachodu a wschodu Europy istnieje jedna przede wszystkim uderzająca różnica. Państwa, które powstawały od początku...

Roman Rybarski – Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. V

Rozdział II. PODSTAWY USTROJU GOSPODARCZEGO. 1. Pojęcie prywatnej własności. U podstaw każ­dego ustroju społecznego tkwi pojęcie własności. Jego zakres...

Ziętek-Wielomska: Naród – państwo narodowe – państwo światowe [WIDEO]

Globalizacja posiada dwa zasadnicze oblicza. Pierwsze z nich związane jest ze spontanicznym powiększaniem się globalnych zależności między mieszkańcami naszej...

Luberacki: O myśli Pawła Włodkowica

W niedawnym artykule pisałem o litewskim antypolonizmie. We wstępie napisałem o wysokiej podatności Litwinów na wpływ kulturowy, jaki wywierali na nią...

Adam Heydel: Polityka cen a dochód społeczny

I. Jedynym sposobem zwiększenia sumy dochodu społecznego przy danych ilościach bogactw naturalnych, pracy i kapitału jest ułatwienie wyładowania się sił...

Stanisław Grabski – Państwo narodowe – cz. I

Gdy Sejm Ustawodawczy obradował nad Konstytucją Polski, ogół społeczeństwa pragnął tylko jednego: jak najprędszego jej uchwalenia. Treścią jej nie...

Jerzy Zdziechowski: Panowanie dolara

Droga do szczytu Gdy w okresie drugiej wojny cały ciężar spoczął na barkach Wielkiej Brytanii, w rozległym świecie walut wprzężonych do kapitalistycznego...

Łuksza: Wspólnota narodowa musi być czysta etycznie [WIDEO]

– Uważam, że dzisiaj musimy mówić właśnie o kontrrewolucji, jako o takim szerokim zjawisku, o jak najszerszej opozycji wobec tego, co się w tej chwili dzieje z...

Karoń: Unia komuno-Europejska. Marksizm w natarciu [WIDEO]

– Warunkiem realnej wolności jest posiadanie dóbr, które umożliwiają nam jedzenie, podróżowanie, ubieranie się, etc. Cała przestrzeń, która nas otacza...

Jan Korolec – Z tajemnic duszy śląskiej

Dużo się u nas mówi o walce polsko-niemieckiej, jaka toczyła się i toczy na długim pasie pogranicza obydwu narodów. Przeważnie jednak operuje się ogólnikami i...