REKLAMA / Advertisement

Reklama /Advertisement

Idea

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. III

IV. CO SIĘ STAŁO Z POLSKĄ WIARĄ KONSERWATYSTÓW KRAKOWSKICH? REKLAMA REKLAMA / Advertisement Wpływową pozycję w całej Polsce dał „stańczykom” ich...

Ks. Antoni Szymański – Korporacjonizm

§ 1. Korporacjonizm jako ustrój społeczny Korporacjonizm pojmuje się zwykle jako ustrój gospodarczy. W gruncie rzeczy ustrój korporacyjny to przede wszystkim...

Marian Reutt: Robotnik – świadomym członkiem Narodu

Zagadnienie, związane ze współżyciem kapitału i pracy, jest zazwyczaj rozwiązywane w płaszczyźnie interesów jednej lub drugiej grupy społecznej. Dotychczas...

Stanisław Cat-Mackiewicz – Kult poczciwego durnia

Przecież my, Polacy, nie znosimy właściwych ludzi na właściwych miejscach. My nie lubimy naczelników, szefów, wodzów inteligentnych. Nawet na prezesów naszych...

Irena Pannenkowa: Ideał wychowawczy

„Każdej edukacji stanowiciel to poznać najpierwej powinien, czym jest człowiek z natury, czym ma się stać przez wychowanie, dopiero potem prawidła edukacji...

Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła cz. II

III. Jednocześnie z przewrotem w ustroju ekonomicznym kraju nastąpił po roku 1864 głęboki przewrót w położeniu politycznem jego mieszkańców. Do ostatniego...

Bolesław Piasecki: Wytyczne narodowo-radykalnej myśli gospodarczej

Własność Człowiek żyje po to, aby być szczęśliwym. Warunkiem szczęścia Polaka, związanego wiekami ze swym narodem, jest twórcza praca dla Narodu Polskiego....

Zygmunt Balicki: Egoizm narodowy wobec etyki cz. II

Na to, aby wybrnąć z zaznaczonych wyżej trudności, samo przykładanie do al­truizmu miarki racjonalności, jako czysto rozumowe dociekanie możliwych następstw...

Marian Reutt: Misja dziejowa Polski

Problem misji dziejowej Polski jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym, mającym swoje aspekty religijne, filozoficzne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Każdy z...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. II

II KONSERWATYZM POLSKI W LATACH POPOWSTANIOWYCH Nie piszemy tutaj historii konserwatyzmu polskiego: nie mamy na to miejsca, ani nie czujemy się do tego powołani....