REKLAMA / Advertisement

REKLAMA / Advertisement

Idea

Mec. Janas: Misja Instytutu im. Romana Rybarskiego

Tematem wystąpienia jest przybliżenie misji Instytutu im. Romana Rybarskiego i wizji rozwoju w kontekście działalności osób skupionych wokół tej instytucji....

Stanisław Cat-Mackiewicz: Sojusze egzotyczne

Sojusze zawarte pomiędzy państwami zbyt daleko od siebie położonymi i nierównie silnymi są często sojuszami egzotycznymi. Sojusz brytyjsko-grecki nie jest...

Bolesław Piasecki: Walka na dwóch frontach

Historyczną wadą narodowego charakteru polskiego jest zdolność do łączenia opozycyjności z oportunizmem. Historia Polski od czasów Jagiellonów wskazuje, że...

Nowa pozycja w bibliotece PAFERE: „Szwajcarska demokracja bezpośrednią szansą dla Polski?” prof. Matyi

Współczesne demokracje, w sensie ustrojowym, można podzielić na demokracje parlamentarno-gabinetowe, demokracje prezydenckie i demokracje parlamentarno-prezydenckie....

Cele Rewolucji Narodowo-Radykalnej cz. II

Co to jest rewolucja? REKLAMA / Advertisement Rewolucja jest to nagła zmiana sposobu rzą­dzenia, gospodarowania, życia społecznego, rodzinnego jednostki, zmiana...

Adam Doboszyński – W pół drogi cz. I

Gdy Naród polski przystąpił w roku 1918, po wiekowej niewoli, do odbudowy własnego państwa, piętrzył się przed nim szereg trudności, z których niektóre były...

Zygmunt Balicki: Zasady wychowania narodowego (fragm.)

Wychowanie narodowe wymaga od jednostki innego stosunku do Ojczyzny, niż jako do czegoś, co na zewnątrz duszy naszej istnieje, przy całym pragnieniu dobra tej...

Roman Dmowski: Świt lepszego jutra

JEDNOLITOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA Wypadki ostatnich tygodni zmusiły zarówno opinię publiczną, jak i żywioły rządzące, do zwrócenia bliższej uwagi na życie...

Jan Grabowski: Jesteśmy katolikami – narodowcami

Nie dlatego Ruch Młodych stoi na gruncie katolickim, że religia katolicka jest religią ogromnej większości Narodu Polskiego, ale dlatego – że religia katolicka...

Jan Korolec: Ustrój polityczny narodu cz. I

I. WPŁYW CZYNNIKÓW ZAKULISOWYCH NA RZĄDY PAŃSTW. Sposób zorganizowania władzy w państwie nazywamy ustrojem politycznym. Bardzo często przy rozpatrywaniu tego...