REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

5 tys. Węgrów demonstrowało żądając od Rumunii autonomii [WIDEO]

429

5 tys. Węgrów demonstrowało wczoraj żądając od Rumunii autonomii. Do protestu doszło w Târgu Mureș (węg. Marosvásárhely, niem. Neumarkt am Mieresch) – stolicy rumuńskiego okręgu Marusza. Według spisu powszechnego z 2002 r. w 150-tysięcznej miejscowości Węgrzy stanowią ponad 46 % populacji.

W wyniku traktatu w Trianon po I wojnie światowej miasto znalazło się w granicach Rumunii. W 1940 r. miasto ponownie znalazło się w granicach Węgier. W wyniku pokoju paryskiego w 1947 r. miasto ponownie przyznano państwu rumuńskiemu. W marcu 1990 r. w mieście doszło do zamieszek pomiędzy Węgrami a Rumunami. W ich wyniku zginęło 5 osób, zaś 278 zostało rannych.

REKLAMA

Reklama / Advertisement

Okręg Marusza położony jest w Siedmiogrodzie (jego władcą był niegdyś późniejszy król Polski – Stefan Batory). Na przełomie IX i X wieku na te tereny przybyły plemiona węgierskie. Węgrzy podporządkowali sobie Siedmiogród w X w. i na początku wieku XI. W ten sposób Siedmiogród stał się częścią królestwa węgierskiego. Jako region pograniczny, był on obiektem kolonizacji, szczególnie wobec prób zagarnięcia go przez Pieczyngów. Królowie węgierscy osadzali tutaj związanych z Węgrami Seklerów, początkowo w zachodniej części krainy, potem we wschodniej.

Seklerzy zamieszkują obecnie wschodnią część Siedmiogrodu (nazywaną także Seklem bądź Seklerszczyzną. W 2002 r. mieszkało tam około 650 tysięcy Seklerów wraz z około 100 tysiącami Rumunów i przedstawicieli innych narodowości. Seklerzy są węgierskojęzyczni, obecnie mają węgierską świadomość narodową, a wielu badaczy uważa ich również za odłam Węgrów.

Od 2013 r. tysiące etnicznych Węgrów maszeruje w tym mieście co roku 10 marca, gdyż tego dnia przypada rocznica egzekucji w Târgu Mureş w 1854 r. trzech Seklerów, którzy próbowali uzyskać narodowe samostanowienie.

Reklama / Advertisement

za: digi24.ro

Reklama / Advertisement

Dziennik Narodowy poleca